شبکه عصبی مصنوعی

چکیده مقاله

مهندسی عصبی از حوزه های گسترش یافته در قرن 18 در زمینه مهندسی پزشکی است. از اهداف مهندسی عصبی تحقیقات بنیادین در زمینه سیستم های عصبی و عصبی - عضلانی، گسترش روش های تشخیص، درمان و توانبخشی با استفاده از روش های مهندسی است. مهندسی عصبی منشأ ایجاد یک فناوری، تحت عنوان فناوری عصبی شده است . جانوران پرسلولی برای ایجاد هماهنگی بین اعمال سلولها و اندامهای مختلف بدن خود نیاز به عوامل و دستگاههای ارتباطی دارند. دستگاه عصبی ( Nervous system ( با ساختار و کار ویژهای که دارد، در جهت ایجاد این هماهنگی به وجود آمده است. نورونها پیام عصبی را به بافتها و اندامهای بدن، مانند ماهیچهها غده هاو نیز نورونهای دیگر میفرستد و از این طریق با آنها ارتباط برقرار میکند. رشتههایی که از جسم سلولی نورونها بیرون زدهاند دو نوع اند:دندریت و آکسون دندریتها پیام هارا دریافت میکنند و به جسم سلولی میبرند، آکسونها پیام عصبی را از جسم سلولی به تا پایانههای آکسون هدایت میکند. وظایف دستگاه عصبی به ارتباط متقابل بین میلیونها نورون وابسته است. شبکههای عصبی مصنوعی ) Artificial Neural Network - ANN ( یا به زبان سادهتر شبکههای عصبی سیستمها و روشهای محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیشبینی پاسخهای خروجی از سامانههای پیچیده هستند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، شبکه عصبی مصنوعی، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی برق و کامپیوتر، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10357-Artificial-Neural-Network

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل