تاثیر کارآفرینی بر دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه گیلان

چکیده مقاله

مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل ایجاد کننده کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیلان سامان یافته است .این پژوهش از
نوع کمی و کیفی و به شیوه علی-مقایسه ای و از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل تعداد 352 تن از دانشجویان
دانشگاه گیلان در سه گروه هنر، مدیریت و فنی و مهندسی و سه مقطع تحصیلی می باشد .ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق
ساخته است که به طور همزمان از ابزار مصاحبه عمیق و کیفی با جمعی از استادان برای برآورد چگونگی تاثیر سه شاخص
دانشگاهی بر ایجاد کارآفرینی در دانشجویان این دانشگاه استفاده گردیده است .نتایج حاصل از پرسشنامه به کمک آزمون
های آماری مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص فعالیت های آموزشی و پژوهشی بر
کارآفرینی در دانشجویان این دانشگاه تاثیری ندارد اما شاخص های محتوای درسی و فضای دانشگاهی بر کارآفرینی در
دانشجویان دانشگاه گیلان موثر هستند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هانیه دل باز،؛پروانه خوشه چین؛ ۱۳۹۳، تاثیر کارآفرینی بر دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه گیلان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1673-The-effect-of-entrepreneurship-on-university-students,Guilan-university-case-study

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هانیه دل باز،؛پروانه خوشه چین؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل