يک رويكرد فازي براي انتخاب مدير مبتني بر روش ترکيبي تصميم گيري چندمعياره Fuzzy DEMATEL-ANP-Fuzzy VIKOR

چکیده مقاله

انتخاب برترين مدير پروژه از بين چندين گزينه پيشنهادي، يک فاکتور کليدي در موفقيت پروژه است. ماهيت انتخاب
مدير، يک مساًله چند شاخصه است که شامل معيارهاي کمّي و کيفي مي باشد که ممكن است با هم تناقص داشته باشند و يا
اينكه مبهم باشند. بنابراين پيچيدگي و اهميت مساًله، استفاده از روشهاي تحليلي را به جاي تصميمات شهودي ايجاب مي
کند. در اين مقاله ابتدا معيارهاي شايستگي مديريتي براساس مطالعات کتابخانه اي و نظر خواهي از کارشناسان در جامعه
شناسايي شده اند. از روش Fuzzy DEMATEL جهت اولويت بندي معيارهاي ارزيابي و روابط بين معيارهاي مؤثر بر
انتخاب مدير برتر پروژه استفاده شده، سپس از روش فرآيند تحليل شبكه اي ANP براي تعيين وزن معيارهاي استفاده شده.
در پايان، مدل چند معياره فازي طراحي گرديده و با استفاده از متولوژي مجموعه فازي و تكنيک ويكور فازي ) Fuzzy VIKOR ( اقدام به اولويت بندي کانديداهاي جانشيني مديريت گرديده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اختيار خدادادي؛مهدي آقابيگي؛ ۱۳۹۳، يک رويكرد فازي براي انتخاب مدير مبتني بر روش ترکيبي تصميم گيري چندمعياره Fuzzy DEMATEL-ANP-Fuzzy VIKOR، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1773-A-fuzzy-approach-for-selecting-administrators-based-on-the-combination-of-multiple-criteria-decision-making-Fuzzy-DEMATEL-ANP-Fuzzy-VIKOR

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اختيار خدادادي؛مهدي آقابيگي؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل