چشم انداز مهدویت پژوهی باکاربست آینده پژوهی

چکیده مقاله

در نوشتار پيش رو حوزه مهدویت پژوهی با کاربست آینده پژوهی کاویده می شود آغازین بحث این نوشتار
با طرح مقدمه ای رقم خورده و با بيان مفهوم شناسی واژگان کليدی ادامه پيدا می کند و در مرحله بعد به
تعيين قلمروی بحث اشاره شده و رسالت اصلی این مقاله پرداختن به حوزه مهدویت پژوهی به عنوان یک
حوزه دانشی با نگرش گذشته پژوهی و آینده پژوهی تلقی می شود و در ادامه و فرایند بحث به تبيين
مهدویت پژوهی با دو رویکرد پسينی و پيشينی همت گماشته می شود و در آخر به بيان چشم انداز
مهدویت پژوهی با دو نگرش اکتشافی و هنجاری پرداخته و در نگرش اکتشافی به گرایش و رشتگی حوزه
مهدویت پژوهی و در نگرش هنجاری به ميان رشتگی مهدویت پژوهی نظر داده می شود و در فرجام، مقاله
با بيان نتيجه به پایان می رسد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین الهی نژاد؛مهدی شریفی؛ ۱۳۹۴، چشم انداز مهدویت پژوهی باکاربست آینده پژوهی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1928-Outlook-Mahdism-with-the-use-of-futures

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین الهی نژاد؛مهدی شریفی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل