شناسایی و رتبه بندی تکنولوژی های استراتژیک در نیروگاههای حرارتی ایران با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت) KSF ) )تحقیق موردی : نیروگاه برق آلستوم(

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت تکنولوژی های استراتژیک درنیروگاههای حرارتی در صنعت برق، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی
تکنولوژی های استراتژیک با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت درنیروگاه برق آلستوم و همچنین ارایه راهکاری کلی در جهت
شناسایی و رتبه بندی تکنولوژی های استراتژیک با رویکرد ) KSF ( ها در نیروگاه های برق ایران می باشد. روش پژوهش
توصیفی- پیمایشی از منظر هدف، کاربردی است . اهداف کلان ،عوامل کلیدی موفقیت و فرآیندهای زنجیره ارزش اصلی از
اسناد استراتژی کسب وکار نیروگاه استخراج و برای رتبه بندی فرآیندهای زنجیره ارزش با توجه به عوامل کلیدی موفقیت، از
پنل خبرگان وتکنیک مقایسات زوجی ) ANP ( و برای رتبه بندی تکنولوژی های استراتژیک فرآیند کلیدی با توجه به تحقق
اهداف ، از تکنیک مقایسات زوجی) AHP ) استفاده شد . از نتایج حاصله "فرآیند تولید انرژی الکتریکی" به عنوان فرآیند
کلیدی زنجیره ارزش و" سیستم حفاظت حرکت محوری توربین" به عنوان تکنولوژی استراتژیک فرآیند کلیدی در نیروگاه برق
آلستوم شناسایی شد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سیده روژیارسحری راد؛عباس طلوعی اشلقی )نویسنده مسئول(؛رضا رادفر؛ ۱۳۹۳، شناسایی و رتبه بندی تکنولوژی های استراتژیک در نیروگاههای حرارتی ایران با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت) KSF ) )تحقیق موردی : نیروگاه برق آلستوم(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1930-Identification-and-ranking-of-strategic-technologies-in-thermal-power-plants-in-Iran-with-the-approach-of-the-key-success-factors(KSF)-(Case-study:-Alstom-power-plant)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سیده روژیارسحری راد؛عباس طلوعی اشلقی )نویسنده مسئول(؛رضا رادفر؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل