رویکرد پدافند غیرعامل در مکانیابی نیروگاههای آبی در محیط GIS )مطالعه موردی: استان گلستان(

چکیده مقاله

یکی از منابع پاک انرژی الکتریکی نیروگاههای برق آبی می باشند که می توانند نقش مهمی در تولید برق مورد
نیاز کشور داشته باشند.از آنجایی که انتخاب مکانی مناسب جهت جانمایی این نیروگاهها کار مشکلی میباشد و
همواره نیز تهدیداتی از جانب کشورهای بیگانه کشور ما را تهدید میکند لذا توجه به پدافند غیرعامل در مکان-
یابی این نیروگاهها امری حیاتی تلقی میشود. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از نرم افزار ARCGIS
به بررسی و مدلسازی عوامل موثر یک نیروگاه برق آبی در استان گلستان پرداخته شود. بر همین اساس در
مرحله عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و سپس با ارائه یک مدل مفهومی مکانیابی نیروگاه برقی آبی طراحی
گردید. سپس بر مبتای مدل مفهومی طراحی شده به تهیه دادهها و لایههای اطلاعاتی پرداخته شد. نقشه
خروجی نشان دادند مناطق جنوب غربی استان شرایط بهتری برای احداث دارند که با ورود فاکتورهای پدافند
43 درصد / غیرعامل این موضوع تایید میشود ولی با ورود فاکتورهای پدافند غیرعامل وسعت مناطق مناسب 2
کاهش یافت

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید مصطفی رضایی جمنانی؛مرجان مرادیان سرخی؛علیرضا خانبیگی؛مهسا میری؛ ۱۳۹۳، رویکرد پدافند غیرعامل در مکانیابی نیروگاههای آبی در محیط GIS )مطالعه موردی: استان گلستان(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1715-passive-defense-approach-in-locating-a-hydroelectric-power-station-(case-study:-golestan-state)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید مصطفی رضایی جمنانی؛مرجان مرادیان سرخی؛علیرضا خانبیگی؛مهسا میری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل