امکانسنجی صنعت اکوتوریسم با رویکرد امنیت و پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهرستان بویراحمد)

چکیده مقاله

امنیت و گردشگری دو مقوله وابسته به یكدیگر در ارتباط تنگاتنگ در مناسبات داخلی و خارجی هستند. امنیت و گردشگری در تعامل دوجانبه هم میتوانند تأثیر افزایشی و هم تأثیر کاهشی برهم داشته باشند. به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت، باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعكس، بنابراین گردشگری ارتباط مستقیم با مقوله امنیت است. ایجاد امنیت، تسهیلات و ارائه امكانات رفاهی و خدماتی لازم به گردشگران از جمله وظایف اصلی دولتها نسبت به جریان گردشگری میباشد . شهرستان بویراحمد از نظر پتانسیلهای بالقوه گردشگری از برجستهترین مناطق کشور میباشد. اما محرومیتهای فراوان این شهر به ویژه در بخش اقتصادی، صنعت توریسم را با تهدیدات و چالشهای متعددی مواجه کرده است. ضرورت برنامهریزی توسعه گردشگری شهرستان بویراحمد و تهدیدات موجود در راه گسترش آن صنعت، استفاده از اصول پدافند غیرعامل را مورد توجه قرار داده است. پدافند غیرعامل، صلح آمیزترین و اثر بخشترین روش دفاعی است که کاهش آسیب پذیری زیرساخت های ملی و مراکز حیاتی، حساس ومهم وپایداری ملی را به دنبال دارد. پدافند غیر عامل از طریق توسعه ظرفیتهای دفاعی و ارتقای آستانه تحمل عمومی، ضمن افزایش توان بازماندگی ملی و مقاومت مردمی، و با افزایش هزینه تهاجم تردید اساسی را در اراده تهاجمی دشمن ایجاد می نماید. لذا با استفاده از مدل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای گردشگری شهرستان بویراحمد بر اساس ماتریس گردشگری سازمان جهانی گردشگری در راستای امنیت و پدافند غیرعامل صنعت اکوتوریسم پرداخته شده است. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی استفاده شده است. تحقیق انجام شده نشان دهنده توان بالای شهرستان بویراحمد در زمینه اکوتوریسم، گردشگری فرهنگی، روستایی و ورزشهای زمستانی میباشد. بر اساس اصول پدافند غیرعامل و توجه به مقوله امنیت گردشگران در شهر یاسوج و مقابله با تهدیدهای این صنعت به توجه بیشتر مسئولان و تغییر نگرش مردم بومی شهرستان بویراحمد و تخصیص منابع مالی بیشتر و راهبرد غیرعامل در این زمینه را میطلبد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.اسحاق فلاحی؛2.فریبا ملک زاده؛ ۱۳۹۴، امکانسنجی صنعت اکوتوریسم با رویکرد امنیت و پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهرستان بویراحمد)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/689-A-feasibility-study-for-the-ecotourism-industry-with-passive-approaches-to-security-and-defense-)-Case-Study-:-city-Boyer

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.اسحاق فلاحی؛2.فریبا ملک زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل