ارزیابی پدافند غیرعامل با تاکید بر عامل نفوذ در بنای تاریخی خانه زینت الملک

چکیده مقاله

پدافند غیرعامل راهکاری برای افزایش کیفیت زندگي در هنگامي است که دشمن دروني یا بیروني در پي آزار رساني و شکستن پایداری مردم است . دانایان شهرسازی ایران زمین ،برای کاستن از این آزارها راهکارهایي اندیشیده اند که امروزه به آن نام پدافند غیرعامل داده اند. مهمترین عامل در ایجاد آسایش برای افراد جامعه داشتن احساس امنیت در فضای شخصي است ، که این مهم از طریق رعایت اصول پدافند غیرعامل به دست میآید. عدم توجه به این موضوع احساس امنیت را از بین میبرد. در معماری سنتي ایران راهکارهایي مورد استفاده قرار میگرفته که مطابق با اصول پدافند غیر عامل بوده است . هدف این تحقیق بازشناسي راهکارهای معمارانه ای است که با اصول پدافند غیرعامل در ارتباط میباشد. این بازشناسي از طریق مشاهده و مطالعه منابع مختلف در این زمینه صورت میپذیرد. خانه های سنتي با استفاده از ابزارها و راهکارهای هوشمندانه ای با اصول پدافند غیرعامل مطابقت دارند. راهکارهای معماری در حالي میتوانند باعث ایجاد احساس امنیت شوند که با اصول پدافند غیرعامل مطابقت داشته باشند. نتیجه این بازشناسي شناخت الگوهایي است که میتوانند برای طراحي و بهسازی فضا توسط معماران مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرضیه قنبری؛محمدرضا حجازی؛ ۱۳۹۵، ارزیابی پدافند غیرعامل با تاکید بر عامل نفوذ در بنای تاریخی خانه زینت الملک، دومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران , معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10030-Evaluation-of-passive-defense-with-an-emphasis-on-the-influence-of-the-monument-adorns-the-house-ol

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرضیه قنبری؛محمدرضا حجازی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل