اصول طراحی در پایداری خانه ایرانی (نمونه موردی: خانه عباسیان کاشان)

چکیده مقاله

بهدلیل نفوذ الگوهای خانههای غربی که از دوره قاجار آغاز شد، روزبهروز شاهد کاهش روزافزون ارزشهای معماری ایرانی بهخصوص کهنالگوها هستیم. لذا ارزیابی خانههای تاریخی ایرانی به عنوان الگویی برای طراحی به جهت رسیدن به اصول کلی در طراحی خانه ایرانی به امری ضروری در عرصه پژوهش تبدیل گشته است. بدین منظور تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این مسائل دارد که عناصر تشکیل دهنده یک خانه ایرانی چه بوده و همچنین خانههای تاریخی ایران دارای چه ویژگیهای معماری هستند. این مقاله دارای ماهیت توصیفی تحلیلی و تاریخی بوده و در این ارتباط از مطالعات کتابخانهای و میدانی بهره گرفته شده است. در - نتیجه این تحقیق اصول کلی در ارتباط با طراحی خانه بهدست میآید که برگرفته از ویژگی خانههای تاریخی ایران است ) نمونه موردی: خانه عباسیان کاشان(، که با رعایت این اصول در طراحی خانه میتوان به آرامش، آسایش، محرمیت، خلوت و... دست یافت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، اصول طراحی در پایداری خانه ایرانی (نمونه موردی: خانه عباسیان کاشان)، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9852-Sustainable-design-principles-in-Iranian-homes-(Case-Study:-house-Kashan)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل