تطبیق اصول پایداری با طراحی خانه ایرانی(نمونه موردی: خانه های تاریخی کاشان)

چکیده مقاله

دهه هفتاد میلادی را میتوان زمان آگاهی انسان از بحرانهای زیستمحیطی بوجود آمده توسط خود او دانست، آگاهی از این اطلاعات سبب بهوجود آمدن علم "توسعه پایدار" گردید، که همان شناخت عمیق انسان نسبت به محیط زیست خود میباشد. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل ایجاد آلودگی زیست محیطی در جهان، مصرف انرژیهای فسیلی در فضاهای مسکونی است، لذا اندیشمندان و طراحان معمار بهدنبال راهحلی در این باب هستند. در این راستا معماری سنتی ایران در بخش مسکونی دارای ویژگیهای منحصربهفردی است که ضمن توجه به مسائل زیباشناختی و اقلیمی، پاسخگوی مسائل زیستمحیطی نیز میباشد. این مقاله دارای ماهیتی توصیفی بوده، از استدلالهای منطقی) برای استخراج معیارهای پایداری( و مقایسه )برای ارزیابی پایداری در معماری خانههای سنتی ایران( استفاده مینماید، در این راستا از مطالعات کتابخانهای و میدانی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق موید آناست که در خانههای تاریخی ایران، برای نمونه خانههای سنتی کاشان، اصول پایداری رعایت شده و میزان اثرات مخرب این خانهها بر محیط زیست بسیار کم بوده و بههمین دلیل میتوان ویژگیهای بهکار رفته در این خانهها را بهصورت مدرن در ساختمانهای مسکونی امروزی بهکار برد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مهسا رزاقی؛2.مهرداد رازجو؛3.عقیل امامقلی؛ ۱۳۹۵، تطبیق اصول پایداری با طراحی خانه ایرانی(نمونه موردی: خانه های تاریخی کاشان)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران .معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7197-The-principles-of-sustainability-Iranian-designed-house-Case-study:-historic-houses-Kashan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مهسا رزاقی؛2.مهرداد رازجو؛3.عقیل امامقلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل