خانه ایرانی، الگویی برای مسکن پایدار (نمونه موردی: خانه عباسیان کاشان)

چکیده مقاله

کاهش بحرانهای تغییر اقلیم و نیز آلودگی محیطزیست که ناشی از روشهای زندگی انسانها میباشد، بهعنوان مهم- ترین مسائل جهانی در دنیای امروز مطرح شده است. فعالیتهای نابههنجار معماری، شیوههای ساختوساز و سبک زندگی در بناهای متداول، سهم بهسزایی در ایجاد مسائل مذکور داشته اند. ازاینرو ابداع ایدهها و بکارگیری روشهای موثر در بهبود وضع موجود باید در راس اهداف برنامههای توسعه معماری قرار گیرد. مجموعه اندیشهها و اقدامات مرتبط با این نوع معماری، با عنوان "معماری پایدار"، شناخته شده است. ایرانیان در زمانهای قدیم برای استفاده صحیح از انرژیهای تجدیدپذیر از روش- های مناسبی استفاده مینمودند که باتوجه به اقلیم و شرایط آبوهوایی متفاوت بودهاند. موقعیتهای گوناگون جغرافیایی و اقلیمی با ذوق و هوش گذشتگان این مرز و بوم در بهرهگیری از انرژیهای طبیعی آمیختهشده تا الگوهای معماری سنتی ایران پدید آید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مهسا رزاقی؛2.مهرداد رازجو؛3.عقیل امامقلی؛ ۱۳۹۵، خانه ایرانی، الگویی برای مسکن پایدار (نمونه موردی: خانه عباسیان کاشان)، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8642-Iranian-house-,-a-model-for-sustainable-housing-(Case-Study-:-house-Kashan-)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مهسا رزاقی؛2.مهرداد رازجو؛3.عقیل امامقلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل