تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردی: دانشگاه علوم انتظامی امین واقع در منطقه 22 تهران

چکیده مقاله

یکی از نیازهای اساسی سکونتگاه های بشری که باید به صورت جمعی پاسخ داده شود، نیاز به آموزش است. از این رو، در برنامه ریزی شهری به ویژه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، کاربری های آموزشی از حیث اختصاص زمین کافی، مکان یابی و طراحی، از جایگاه مناسبی برخوردار هستند. با توجه به فعالیت هایی که در این فضاها صورت می گیرد و همچنین حساسیت کاربری آموزشی به دلیل مسائل مختلف محیطی نسبت به سایر کاربری های خدمات شهری و همچنین عدم مکان گزینی صحیح کاربري هاي شهري خصوصاً کاربري آموزشی، منجر به ناهماهنگی بین نیاز ها و خدمات ارایه شده از سوي کاربري ها می شود . یکی از مباحثی که امروزه در حیطه برنامه ریزی شهری مطرح است پدافند غیر عامل است. پدافند غیر عامل شامل تمام طرح ریزی ها و اقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیری ها، افزایش پایداری ملی، تداوم فعالیت های دستگاه نظم دهنده در مقابل تهدیدات خارجی گردیده و مستلزم به کارگیری سلاح نیست. این مقاله، در ابتدا به بیان و تحلیل شاخص های تاثیر گذار جهت مکان یابی مراکز آموزشی پرداخته شده است و سپس به مقایسه این داده ها و تحلیل ها با مراکز آموزشی موجود در منطقه 22 پرداخته شده و در نهایت الگوهایی جهت مکان یابی مراکز آموزشی با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر تهران و منطقه 22 تهران ارائه شده است.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش SWOT انجام می شود. این پژوهش در پی آن است که عوامل و شاخص های تاثیر گذار بر مکان یابی مراکز آموزشی با توجه به رویکرد پدافند غیرعامل را بررسی نماید و با مقایسه آن با نمونه موردی واقع در شهرتهران، به تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز آموزشی بر اساس رویکرد مذکور بپردازد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آزاده رضایی؛دکتر جلال نخعی؛ ۱۳۹۵، تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردی: دانشگاه علوم انتظامی امین واقع در منطقه 22 تهران، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13004-Analysis-of-location-criteria-of-educational-centers-with-passive-defense-approach,-case-study:-Amin-University-of-Police-Sciences-located-in-22nd-district-of-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آزاده رضایی؛دکتر جلال نخعی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل