بهینه سازی فرآیند ساخت در مدیریت پروژه های عمرانی با ارائه الگوی ترکیبی از  مهندسی ارزش ( VE ) و مدیریت کیفیت جامع ( TQM

چکیده مقاله

بیشتر پروژههای عمرانی عظیم در حال ساخت در کشور، به دلایل متعددی از قبیل پیچیدگیهای فناوری، طراحی و تخمین نامناسب، حجم عظیم فعالیتهای مورد نیاز در پروژه و تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر و ... مشکلات فراوانی شامل افزایش زمان و هزینه و کاهش بهره وری و نتیجتاً عدم دستیابی به اهداف پروژه دست به گریبان هستند.نتایج تحقیق نشان داده است که الگوی VCM پیشنهاد شده در این تحقیق تکنیکی است که کار خود را با شناسایی دقیق پروژه و سازمان مادر پروژه آغاز کرده و ضمن بررسی فرصتها، استراتژی بهبود را تعیین مینماید. با تعیین استراتژی، وضعیت فعلی پروژه مدلسازی شده، ایدهها و پیشنهادات برای حل مشکل یا بهبود پروژه خلق و ارزیابی و گزینش میشود، ایدههای مناسب توسعه یافته و اجرا میشوند، در طی اجرای پروژه سیستم کنترل بازخورد VCM اطلاعات ناشی از اجرای پروژه را بررسی و در صورت بروز مشکل دوباره تیم تشکیل و فرآیندها از فاز یک شروع میشوند. این روند تا پایان پروژه ادامه مییابد. در الگوی پیشنهادی VCM اعضای تیم همواره در بوته آزمایش و ارزشیابی بوده و با ارائه آموزشهایی مقطعی و مستمر، هر روز بیش از قبل به تجربه و دانش ایشان افزوده میشود. کلیه پرداختها در VCM براساس سیستم ارزشیابی بوده و جایی برای افراد فاقد خلاقیت و یا غیر مؤثر در آن وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مجتبی حسینی؛2.مصطفی میردریکوند؛ ۱۳۹۴، بهینه سازی فرآیند ساخت در مدیریت پروژه های عمرانی با ارائه الگوی ترکیبی از مهندسی ارزش ( VE ) و مدیریت کیفیت جامع ( TQM، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم .مهندسی و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1958-Manufacturing-process-optimization-in-construction-project

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مجتبی حسینی؛2.مصطفی میردریکوند؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل