بررسی ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش شرایط کلان اقتصادی

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران است. در این تحقیق، استراتژی های تجاری از دو جنبه استراتژی تمایز و استراتژی رهبری در هزینه موردنظر قرار
گرفته است. همچنین، سطح کیفیت سود و محافظه کاری حسابداری، به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی، تلقی شده اند.
نمونه آماری تحقیق شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها برای یک دوره 9 سال از 1331 تا
1392 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بین اتخاذ استراتژی تمایز در محصول با
سطح محافظه کاری حسابداری و سطح مدیریت سود، ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. به نظر می رسد که استراتژی
تمایز در محصول، نقش موثری در تبیین محیط گزارشگری مالی شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق نداشته است. این در
حالی است که بر اساس یافته ها، بین اتخاذ استراتژی رهبری در هزینه با سطح محافظه کاری حسابداری، ارتباط مستقیم و با
سطح مدیریت سود، ارتباط معکوس داشته است. به نظر می رسد که اتخاذ استراتژی رهبری در هزینه باعث شده است که مدیران
شرکتها، کمتر از اقلام تعهدی اختیاری در گزارش سود استفاده کنند. همچنین، احتمال دارد که مدیران شرکتهای نمونه آماری با
اعمال رویه های محافظه کارانه و جلوگیری از توزیع منابع در قالب سود گزارش شده، سعی در توسعه شرکت و افزایش سطح
فروش داشته اند. بر اساس یافته های تحقیق، به مدیران شرکتهای متمایزساز پیشنهاد می شود که در تبیین رویه های گزارشگری
مالی به حمایت از منافع سهامداران و سرمایه گذاران توجه داشته باشند. در همین راستا، به سرمایه گذارانی که دید بلندمدت در
سرمایه گذاری دارند و تمایل به کسب منافع کوتاه مدت ندارند؛ پیشنهاد می شود که سعی کنند در شرکتهای دارای استراتژی
رهبری در هزینه سرمایه گذاری کنند.
1

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

منیره فرامرزی ؛سید محسن حسینی؛همااشرفی ؛ ۱۳۹۳، بررسی ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش شرایط کلان اقتصادی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2086-The-relationship-between-business-strategies-and-quality-financial-reporting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(منیره فرامرزی ؛سید محسن حسینی؛همااشرفی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل