طراحی نمای ساختمان بر اساس الگو معماری ایرانی اسلامی

چکیده مقاله

نما و پوسته هر شهر بیانگر هویت، تاریخ و میراث آن شهر محسوب میشود. بنابراین دقت در طراحی، اجرا و هماهنگی نماهای شهری میتواند باعث ارتقاء کیفیت بصری و هویت بخشیدن به شهر شود. امروزه التقاط سبکهای معماری در نمای ساختمانها، نوعی بیهویتی در مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی معماری و گونهای عدم یکپارچگی و پیوستگی در مفاهیم مرتبط با معماری در حوزه نماهای شهری را بوجود آورده است. در سالهای اخیر برای احیاء هویت معماری ایرانی اسلامی اقداماتی چون الگوسازی - در بافتهای فرسوده، تدوین ضوابط طراحی نما و برگزاری مسابقات طراحی صورت گرفته که از نتایج آنها قبول سهم مشترک حوزه عمومی و خصوصی بر نما است؛ اما این ناهمگونی همچنان باقی است. هدف از پژوهش حاضر، تدبیر ایدههای طراحی نمای ساختمان با توجه به معماری ایرانی اسلامی برای هویت - بخشیدن به معماری معاصر و نماهای شهری است. نتایج پژوهش بر مبنای استدلال منطقی منجر به تهیه اصول معمارانهای میشود که الهامبخش طراحان معاصر باشد تا باعث ارتقاء کیفیت بصری و هویت بخشیدن به نماهای شهری شود؛ بنابراین اهمیت بررسی موضوع آسایش بصری و نقش کیفیتهای محیطی در شکل گرفتن هویت شهری میباشد. روش تحقیق این نوشتار، از نوع تحلیلی توصیفی بوده - و از استدلال منطقی بهرهگیری شده است. جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای، مقالات معتبر منتشر شده در نشریات معتبر علمی و از منابع دیجیتال نیز بهره برده شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی زندیه؛پریسا نجیمی؛ ۱۳۹۴، طراحی نمای ساختمان بر اساس الگو معماری ایرانی اسلامی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2158-Facade-design-based-on-the-Iranian-model-of-Islamic-architecture

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی زندیه؛پریسا نجیمی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل