بررسی نقش کهن الگو ها در معماری و شهرسازی معاصر

چکیده مقاله

توجه به مفهوم کهن الگو و مفاهیم مرتبط به آن به این خاطر است که دغدغه ایجاد کیفیت مطلوب در فضای معماری بهه ننهوان یكهی از اصلی ترین موضونات می باشد لذا با بررسی متون و نظریه های گوناگون در رابطه با کهن الگوها این پرسش مهم به وجهود مهی آیهد کهه معماری و شهر سازی کهن الگو گرا بیان شده چه ارزش های مثبت و چه نقاط مبهمی دارد و کدامیک از تجربه های معاصر بهر خاسهته از آن موفق وکدامیک نا موفق است؟ با بررسی نظریه های نادر اردلان و استدلال منطقی و تحلیل کیفی کهن الگو ها و کاربرد آن در معماری وشهرسازی گذشته بهه چگهونگی کاربرد و تاثیرات این کهن الگو ها در معماری و شهرسازی معاصر پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده است پز از بررسی مبانی نظری در مورد کهن الگو ها به تفسر و تحلیل آثار معماری و شهرسازی کهن الگو گرا بپردازیم که با مشخص کردن این معایب و مزایا می تواند نقش بسزائی در نحوه نگرش کاربرد کهن الگو ها در طراحی های آتی داشته باشد. نتایج حاصله از بررسی های نمونه های موردی که شامل میدان آزادی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و مدرسه نالی مدیریت که از مصادیق بارز معماری معاصر کهن الگو گرا می باشهد، نشان می دهد که می توان راه حل مناسبی در جهت ارتقاء کمی وکیفی و همچنین اثر بخشی کهن الگو هادر هویت معماری و شهرسهازی معاصر ارائه نمود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سعید سنجری فرد؛2.امین طوسی؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش کهن الگو ها در معماری و شهرسازی معاصر، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران .معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7209-The-Role-of-archetypes-in-contemporary-architecture-and-urbanism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سعید سنجری فرد؛2.امین طوسی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل