تبیین اصول و مبانی مدیریت اسلامی

چکیده مقاله

مدیریت امروز جهان با تأثیرپذیری از ماکیاولیسم، میکوشد تا در جهت افزایش کارایی افراد، مؤسسات و منابع، بهترین راه را
انتخاب نماید؛ اما مدیریت اسلامی قصد دارد تا با اتخاذ تدابیری، علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینههای نزدیکی انسان به خداوند
را مهیا سازد. برای دستیابی به این اهداف، اسلام ویژگیها و شاخصهایی بیان داشته که میتوان آن را تحت عنوان اصول و
مبانی مدیریت اسلامی منسجم و در اختیار مدیران قرارداد. ازاینروی این پژوهش میکوشد تا براساس چارچوب نظری توماس
اسپریگنز 1 که ذیل رهیافت هنجاری به شمار میآید، به این پرسشها پاسخ دهد که مهمترین اصول و مبانی مدیریت در اسلام
چیست؟ و علل عدم تحقق و پیادهسازی این اصول و مبانی در جوامع اسلامی چیست؟ ازلحاظ روشی نیز از اندیشههای اسلام
که منتج از قرآن کریم و کلام معصومین )ع( میباشد، برای بیان اصول و مبانی اسلام بهرهبرداری شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امین، خوشبیان سروستانی؛مهرو، ماهر؛ ۱۳۹۴، تبیین اصول و مبانی مدیریت اسلامی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2607-Explain-the-principles-of-Islamic-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امین، خوشبیان سروستانی؛مهرو، ماهر؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل