بررسی عوامل موثر بر تمایل باغداران اراضی پایاب سد ستارخان شهرستان اهر نسبت به تغییر کاربری اراضی(

چکیده مقاله

کاربری اراضی انواع بهره برداری از زمین به منظور رفع نیازهای گوناگون بشری است. استفاده از اراضی کشاورزی و منابع
طبیعی بر اساس قابلیت ها و توان تولیدی آنها و تهیه طرحهای آمایشی مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی و قابل اجراء، یکی
از عوامل مدیریتی مناسب در حفظ منابع جبران ناپذیر طبیعی مانند آب و خاك است. این تحقیق در پی آن است تا علل و
میزان گرایش ساکنان منطقه مورد مطالعه )اراضی کشاورزی پایاب سد ستارخان اهر( به تغییرات کاربری اراضی که جمعا 62
روستا را شامل می شود را با استفاده از فرمول کوکران بسنجد همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده، و
داده پردازیها نیز با استفاده از نرم افزار Spss انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 111 پرسشنامه از روستاهای
شهرستان اهر جمع آوری شد. و با برآورد الگوی رگرسیونی لوجیت اثر هر یک از عوامل بر تغییر کاربری اراضی باغی این
شهرستان تعیین گردید. براساس نتایج مطالعات انجام گرفته بیشترین میزان تمایل به تغییر کاربری اراضی مربوط به ایجاد باغ
از مراتع و زمین های زراعی بوده که به علت وجود کانال سد ستارخان و همچنین قطره ای کردن و تسهیلات آسان انجام
گرفته است. و همچنین به علت شغل غیر مرتبط با کشاورزی، سن، هزینه های بالای تولید محصولات زراعی و باغی و نبود
بازارهای خوب برای فروش محصولات، عدم آشنایی با شیوه های نوین زراعی و باغی، مساحت اراضی، هزینه های زیاد نهاده
های کشاورزی باعث افزایش تغییرات کاربری اراضی و در این راستا سیاستهایی نظیر کاهش هزینه نهاده های کشاورزی،
تنظیم قیمت تولیدات کشاورزان براساس نرخ تورم، اعطای تسهیلات مالی کم بهره و بلند مدت به کشاورزان و نیز یکپارچه
سازی اراضی کوچک به منطقه فوق توصیه میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اکبر عبدالهی؛میرجلال الدین موسوی؛گلی غریبی حسرتانلو؛ ۱۳۹۴، بررسی عوامل موثر بر تمایل باغداران اراضی پایاب سد ستارخان شهرستان اهر نسبت به تغییر کاربری اراضی(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2633-Factors-affecting-the-willingness-of-farmers-to-change-land-dam-downstream-Sattar-city-of-Ahar-Land-use-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اکبر عبدالهی؛میرجلال الدین موسوی؛گلی غریبی حسرتانلو؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل