مطالعه ای پیرامون نحوه تاثیر فعالیت های مرتبط

چکیده مقاله

کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش دو مقوله مهم مدیریتی هستند که امروزه در حوزه تئوری های
مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند. یکی از
شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی
سازمان ها دارد. از سوی دیگر صنعت بیمه به عنوان یک زیرساخت حیاتی، با یک عدم توفیق مشخص در
انجام بهینه ی مأموریت خویش در کشور مواجهه است. از این رو اهتمام این مقاله سنجش میزان
همبستگی میان گرایش به کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بیمه البرز است. حمایت
مدیریت از کارآفرینی سازمانی، در دسترس بودن زمان، محدودیت های سازمانی، آزادی شغلی و
پاداش/جبران خدمات به عنوان ابعاد کارآفرینی سازمانی و رهبری و مدیریت، سرمایه فکری، سازمان
یادگیرنده، تقسیم دانش، کارتیمی، خلق دانش، بعد دیجیتالی، فرهنگ، راهبرد و ایده و مأموریت به
عنوان ابعاد مدیریت دانش معرفی شده و همبستگی متقابل این مؤلفه ها با یکدیگر اندازه گیری می شود.
نتایج تحلیل آماری بر داده های گردآوری شده مشخص می کند که گرایش کارآفرینی سازمانی دارای
همبستگی مثبت و معناداری با مدیریت دانش است. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی
برای توسعه کارآفرینی در صنعت بیمه و صنایع مشابه شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دانشجوی کارشناسی ارشد؛زیبا شهریاری؛سید مرتضی روان پور؛مهدی افشار؛ ۱۳۹۴، مطالعه ای پیرامون نحوه تاثیر فعالیت های مرتبط، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3022-A-study-on-the-effects-of-related-activities

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دانشجوی کارشناسی ارشد؛زیبا شهریاری؛سید مرتضی روان پور؛مهدی افشار؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل