اصول طراحی بنا در بافتهای فرسوده با استفاده از معماری زمینه گرا

چکیده مقاله

امروزه یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حیطه معماری، طراحی بناها بر اساس زمینه آن ها می باشد. این زمینه می تواند دارای چند بعد مختلف از جمله، زمینه تاریخی، کالبدی، زمینه فرهنگی اجتماعی و یا زمینه اقلیمی و فعالیتی – باشد. مداخله در بافت های فرسوده و طراحی بناها در این بافت ها لازم است در ارتباط با زمینه آن ها باشد تا شهر به یک کل هماهنگ از بناها دست یابد. هدف این تحقیق، ارائه اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده با استفاده از معماری زمینه گرا میباشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و جمع - آورى داده ها، به روش کتابخانه اى انجام شده است. در این پژوهش پس از شناخت و تحلیل مفاهیم مرتبط با زمینه گرایی و معماری زمینه گرا به بافت های فرسوده و نحوه مداخله در این بافت ها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که نحوه مداخله در بافت های فرسوده در کالبد و فعالیت آن ها است. در بناهای فرسوده نیز این نحوه مداخله می تواند کالبدی و فعالیتی باشد که با مولفه های زمینه گرایی همخوانی دارد. در انتها اصول طراحی بناها در بافت های فرسوده براساس مولفه های کالبدی، تاریخی، اقلیمی، فرهنگی و فعالیتی ارائه گردیدند. از این اصول می توان در هر منطقه ای، مطابق با شرایط اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، اصول طراحی بنا در بافتهای فرسوده با استفاده از معماری زمینه گرا، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران , معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10307-The-principles-of-building-design-in-deteriorated-textures-by-using-context-oriented-architecture

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل