بررسی شبکه های توزیع هوشمند و کار بردهای آن درسیستم های برق هوشمند

چکیده مقاله

با درنظر گرفتن مسائل زیست محيطی و استفاده بهتر از امكانات و داشتن سطح خدمات خوب، شبكه هوشمند ازالزامات آینده
سيستم قدرت می باشد. شبكه توزیع هوشمند از زیر مجموعه های مهم شبكه هوشمند است که نقش حياتی داشته و درگاه
ارتباط ی مشترك ین و شبكه می باشد. شبكه های برق هوشمند قادر به مواجهه با رویدادهای غيرمنتظره هستند و می توانند
قسمت مشكل زا را از شبكه جدا نمایند تا بقيه شبكه به حالت کار عادی برگردد. با توجه به اینكه شبكه هوشمند بسيار
پرهزینه می باشد، لذا می بایست با هوشمندی زیادی در اجرای آن عمل کرده تا در عين تامين نيازهای مشترکين، این عمل
چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ اقتصادی بصورت مناسب صورت پذیرد. در این مقاله به بررسی سيستم های هوشمند برق و
کاربری های آن پرداخته می شود. معایب سيستم شبكه برق موجود در مقایسه با سيستم های برق هوشمند ارائه شده و
مشخصه های اصلی شبكه های هوشمند بر اساس قابليت آنها توضيح داده می شود. کاربریهای این شبكه ها در مجموعه های
زیرساخت اندازه گيری پيشرفته، پاسخ به تقاضا، منابع توليد پراکنده و ذخيرهسازی، اتوماسيون توزیع، آگاهی فراگير از
موقعيت منطقه و حمل و نقل الكتریكی مورد بحث و بررسی قرار می گيرند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1رامتین پرواز ؛3رضا هوشدارپور ؛2محمد حسین مهربان؛ ۱۳۹۳، بررسی شبکه های توزیع هوشمند و کار بردهای آن درسیستم های برق هوشمند، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3862-Study-intelligent-distribution-network-and-its-applications-in-intelligent-electronic-systems

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1رامتین پرواز ؛3رضا هوشدارپور ؛2محمد حسین مهربان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل