بررسی انگاره های محیطی کالبدی در طراحی مراکز درمانی کودکان با محدودیت حرکت (موثر بر ابعاددهی کودکان)

چکیده مقاله

در فضاهای درمانی باید به نیازهای روحی و جسمی کودکان بها داد. در طراحی فضاهای درمانی کودکان، نکات ریزی قابل انجام است تا محیط را برای کودک لطیف تر سازد. در این پژوهش بررسی تاثیر انگاره های محیطی و فضاهای کالبدی بر میزان رفع نیازهای آموزش، تعامل و حفظ عزت نفس کودکان با ضعف های جسمانی در فضاهای درمانی و تضمین دستیابی به الگوی کودکی موفق در طی پروسه درمان مورد بررسی قرار می گیرد. انگاره های زیر در ارزش گذاری فضای درمانی کودکان کم توان مؤثر است: آرامش )القای حس در خانه بودن(، هم آوایی با طبیعت )تولید حس طبیعت در فضای بیمارستان، ایجاد کمربند سبز( عزت نفس )همراهی والدین، تکریم بیمار(، خوانایی )فضای عمومی شفاف، آشکار و قابل ادراک(، آسایش )فضای خصوصی: تخصیص مبلمان شخصی برای کودک، حفظ حریم(، آموزش )ارائه عناصر آموزشی در کالبد(. با توجه به درک نیاز های کودکان در فضاهای درمانی و بررسی انگاره های محیطی این نتیجه حاصل می شود که فضای درمانی کودکان باید به رفع نیازهای روحی و جسمانی این قشر بیانجامد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.شادی رستمی؛2.مهرداد یوسف زمانی؛ ۱۳۹۴، بررسی انگاره های محیطی کالبدی در طراحی مراکز درمانی کودکان با محدودیت حرکت (موثر بر ابعاددهی کودکان)، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4432-The-study-of-environmental-patterns-of-remedial-centers-of-disabled-children-(Principles-of-environmental-design,-effective-on-childrens-self-esteem)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.شادی رستمی؛2.مهرداد یوسف زمانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل