بازتاب مفاهیم معماری ایرانی در طراحی مجتمع مسکونی امروز

چکیده مقاله

با توجه به فراموش شدن مفاهیم معماری ایرانی در ساختمانهای امروز و بیکیفیتی ساختمان در راستای توجه به بعد اقتصادی و سرمایه گذاریها و هم چنین از بین رفتن ارزش وجودی مفاهیمی چون خانه، زندگی، آسایش و آرامش، تحقیق پیرامون بررسی مفاهیم ارزنده و اصول معماری ایرانی از جمله : درونگرایی، خود بسندگی، پرهیز از بیهودگی، نیارش، بومگرایی، سادگی، هندسه، شفافیت، تداوم و . . . در بناهای معماری ایران از گذشته تا حال میپردازد و در صدد پرداختن به اهمیت موضوع احیای تکنولوژی و معماری اصیل ایرانی و ارایه راهکاری برای جبران این فقدان معنایی در محل زندگی و پیشرفت هر چه بیشتر در حفظ ارزشها و هویت فرهنگی معماری ایران، همچنین راهکار برای تطبیق نیاز امروز و مفاهیم اساسی معماری ایران میپردازد تا با باز اندیشی رویکردهای طراحی مسکن و بررسی محدودیتها و توانمندیهای آن به فرایندی پویا، که پاسخگوی نیاز های انسانی و روشهای متنوع زندگی در قالب امروز ولی با حفظ ارزشهاست، دست یابد. تحقیق از نوع بنیادی و بر ماهیت و روش تحقیق کیفی استوار است. لذا با توجه به قابلیت بازآفرینی مفاهیم سنتی معماری ایرانی در معماری امروز، و نقش مفاهیم در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی در طراحی مسکن، به بازشناسی لایه های متعدد مفهوم خانه و فضاهای متنوع آن که بیانگر تنوع نیازهای انسانی در لایه های اجتماعی، فرهنگی، زبان شناسانه، تاریخی، پدیدارشناختی و روانشناختی است، میپردازد و با دیدگاهی کلنگر تصاویر تازه ای از این مفهوم را در فضاهای زندگی در الگویی جامع جمعآوری و ارایه کرده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.نیاز عظیمی؛2.امیر مسعود دباغ؛ ۱۳۹۴، بازتاب مفاهیم معماری ایرانی در طراحی مجتمع مسکونی امروز، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4434-The-Reflection-Of-Iranian-Architectural-Concepts-On-Today-Residential-Complex

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.نیاز عظیمی؛2.امیر مسعود دباغ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل