بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان با پلیس در جهت حفظ نظم و امنیت مطالعه موردی: شهروندان شهرستان ارومیه

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت شهروندان شهرستان ارومیه با پلیس اجرا شده است. مواد و روشها: با استفاده از روش پیمایشی، پرسشنامهای در 64 بند تنظیم و بین 583 نفر از شهروندان که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده بودند، توزیع گردید در نهایت نتایج با نرم افزار SPSS 91 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: عوامل مختلفی در میزان مشارکت شهروندان با پلیس تاثیر دارند؛ منزلت اجتماعی پلیس نزد شهروندان، اعتماد به پلیس، شناخت شهروندان در مورد قانون، قانونمداری شهروندان و نقش پلیس در جهت حفظ امنیت در جامعه. آزمون رگرسیون نشان داد که 27 درصد از واریانس متغیر مشارکت شهروندان با پلیس به وسیله متغیرهای مستقل موجود در معادله تبیین میشود و حدود 78 درصد باقیمانده را متغیرهای دیگری تبیین میکنند که خارج از این بررسی قرار دارند. نتایج آزمون تحلیلمسیر نیز نشان داد که سهم متغیر قانونمداری شهروندان نسبت به سایر متغیرهای تحقیق در تبیین متغیر مشارکت شهروندان با پلیس بیشتر است. متغیر شناخت شهروندان در مورد قانون کمترین اثر مستقیم را دارد. متغیر شناخت 0 دارای بیشترین تاثیر غیر مستقیم بر متغیر مشارکت شهروندان با پلیس است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان با پلیس در جهت حفظ نظم و امنیت مطالعه موردی: شهروندان شهرستان ارومیه، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4531-Social-factors-affecting-the-participation-of-citizens-with-the-police-to-maintain-order-and-security-(Case-Study:-the-citizens-of-the-city-of-Urmia-in-1393

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل