رابطه بین امنیت اجتماعی ومشارکت اجتماعی بین شهروندان مناطق جنوبی اصفهان

چکیده مقاله

 امنیت از لحاظ لغوی از کلمه امن ریشه گرفته وبه معنی آرامش داشتن وبیمناک نبودن می باشد وبطور کلی امنیت را میتوان به اقسام مختلف دسته بندی کرد از جمله :الف از لحاظ جغرافیایی که به دو نوع 1 امنیت داخلی )امنیت درون مرزی( - - 2 امنیت خارجی )امنیت برون مرزی(، ب از لحاظ محل استقرار وعامل به وجود آورنده که شامل 1 امنیت درونی)امنیت - - - وابسته به ایمان و آرامش درون( 2 امنیت بیرونی )امنیت وابسته به عوامل بیرونی(، ج امنیت از لحاظ ساختاری نیز به دو - - نوع 1 امنیت فردی)امنیت موجود در جان ومال وعاطفه انسانها( 2 امنیت اجتماعی )آرامش ایجاد شده توسط جامعه شامل - - )امنیت شغلی، قضایی، سیاسی،اقتصادی واداری(.یکی از عوامل ایجاد امنیت،مشارکت شهروندان در این امر حیاتی می باشد - ومسئولان باید شهروندان را به انجام این امر تشویق کنند که از جمله بعضی راهکارهای ایجاد مسئولیت در شهروندان 1 آگاهی بخشی 2 وضوح مسئولیت ها می باشد.این مقوله از دید صاحبنظران اجتماعی نظیر هابز،دورکیم وپارسونز نیز دور - نمانده است وبا رویکردهای مختلف از جمله: رویکرد نظم اجتماعی،حقوق شهروندی وتعامل ومشارکت مردمی این موضع را بررسی کرده اند وبرای امنیت ابعادی نظیربعدذهنی )در احساس وادراک(،بعد عینی )کاهش یا فقدان جرم ونقش پلیس (،بعدروانی)امنیت جان ومال واندیشه( برشمرده اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، رابطه بین امنیت اجتماعی ومشارکت اجتماعی بین شهروندان مناطق جنوبی اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8904-The-relationship-between-social-security-and-social-cooperation-between-citizens-of-ESFAHN-southern

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل