بررسی میزان پرداختن متن،پرسش،تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی به مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در دانش آموزان

چکیده مقاله

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان پرداختن محتوای کتب درسی سال ششم دبستان از منظر آموزش تفکر، انگیزه پیشرفت
و مهارت های ارتباطی و اجتماعیاز دیدگاه معلمان پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 39 39 صورت گرفته -
است. به همین منظور یک نمونه 671 نفری از معلمان پایه ششم ابتدایی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.
0 به دست / ابزارگردآوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته بوده است. پایایی پرسشنامه های تحقیق با روش آلفای کرانباخ 369
آمد. داده های به دست آمده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرداختن
محتوای کتاب های درسی به تفکر، انگیزه پیشرفت و مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان بیشتر از متوسط است.نتایج تحقیق
نشان می دهدکه میزان پرداختن متن،پرسش،تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی به مهارت های اجتماعی دانش آموزان
بیشتر از متوسط است. این یافته حاکی از این است که متن،پرسشها،تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی
به مهارت های اجتماعی در دانش آموزان پرداخته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی میزان پرداختن متن،پرسش،تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی به مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در دانش آموزان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4701-Evaluation-of-the-text-dealing-with,-questions,-images-and-activities-textbooks-skills-Social-and-communication-among-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل