بررسی نقش شکستگی ها در میزان هزروی سیال حفاری مخزن آسماری میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از نمودار تصویری

چکیده مقاله

بررسی تاثیر شکستگی ها در میزان هرزروی سیال حفاری سنگ مخزن این
میدان واقع در حوضه زاگرس ، موضوع مهم واقتصادی است . موضوع این
تحقیق تاثیر شکستگی ها بر پدیده هرزروی سیال حفاری در سنگ مخزن
آسماری میدان بی بی حکیمه است .نتایج مطالعاتی نمودارهای تصویرگر
FMI در چاههای مورد مطالعه نشان داد که شیب لایه ها در مخزن
آسماری تابع موقعیت چاه حفاری در میدان می باشد . میانگین شیب
لایه ها تقریبا برابر با 91 درجه بسمت N40 E ویا 33 درجه به سمت
N25E با امتداد N65W/S65E می باشد. شکستگی ها براساس ارتباط
امتدادشان نسبت به امتداد لایه بندی والگوی شکستگی های مرتبط با
چین در دو دسته شکستگی مورب ) شرقی غربی ( و موازی با امتداد –
لایه بندی ) امتدادی یا طولی ( تقسیم می گردند. ساختهای رسوبی
دیگری از قبیل استیلولیت ، لایه های نازک رسانا ولایه های نازک
مقاوم نیز مشاهده گردید . ریزش دیواره در جهت کمترین تنش افقی
وارد برحفره چاه ) امتداد کلی تنش ، موازی روند عمومی جهت کمترین
تنش در زاگرس ) NW-SE ( می باشد( . شکستگی های القایی ) در جهت
حداکثر تنش افقی وارده بردیواره چاه ( دارای امتداد NE-SW هستند .
. بیشترین مقدار هرزروی در زون 4 دیده می شود که تطابق خوبی با
بیشترین شکستگی ها نشان می دهد . به نطر می رسد که عدم توسعه
شکستگی ها در زون B و در صد بالای سنگهای دولومیتی در این زون ،
ومقایسه آن با زون A ، در عدم فراوانی شکستگی ها نقش داشته باشد.
در صورت تمرکز مواد غیر محلول در سطح استیلولیتها به صورت رگه ،
از کیفیت مخزن می کاهد .تابع سنگ شناسی ، موقعیت چاهها ، موقعیت
نسبت به گسل های موجود ومیزان شدت فرآیندهای دیاژنزی )
دولومیتیزاسیون واستیلولیتی شدن ( است .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نواب ور ناصری ،؛محمد گل کهرازه؛مریم یارم طاقلوسهرابی ،؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی نقش شکستگی ها در میزان هزروی سیال حفاری مخزن آسماری میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از نمودار تصویری، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4744-The-Role-of-fractures-in-the-reservoir-drilling-fluid-loss-ASMARI-oil-field-Bibihakimeh-using-visual-diagrams-FMI

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نواب ور ناصری ،؛محمد گل کهرازه؛مریم یارم طاقلوسهرابی ،؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل