check photnic crystals on the basis of carbon nanotubes, to method a finite difference in the time range

چکیده مقاله

در این پروژه به بررسی ساختارهاي نوین مبتنی بر نانولوله هاي كربنی پرداخته ایم. بعد از آشنایی با نانو لوله هاي كربن، ساختار نانولوله هاي كربنی تک دیواره را مورد مطالعه قرار داده سپس برخی مفاهيم و بردارهاي مورد نياز براي توصيف نانولوله ي كربنی معرفی كرده ایم. همچنين ساختار گرافين و بردارهاي شبكه ي گرافين و نانولوله ي كربنی بر روي آن نشان داده و طبق رابطه اي بيان كردیم كه بردار پيچش نشان دهنده ي ميزان و جهت پيچش گرافين براي ایجاد نانولوله ي كربنی می باشد كه این بردار متمایز از سلول واحد گرافين می باشد. ساخت بلورهاي فوتونی توسط نانولوله هاي كربنی و بلورهاي فوتونی مربعی ساخته شده از نانولوله هاي كربنی را مورد مطالعه قرار داده و ساختار نواري این نوع بلور فوتونی را با استفاده از روش تفاضل هاي محدود در حوزه ي بسامد براي مواد پاشنده در حالت دوبعدي و براي قطبش TM محاسبه كردیم . براي دستيابی به كاواكی با ضریب كيفيت بالا به مطالعه ي بلورهاي فوتونی مبتنی بر نانولوله هاي كربنی پرداخته ایم . نتایج این بود كه ساختارنواري این بلورهاي فوتونی به دليل الكترون هاي شبه آزاد با تحرك بالا در نانولوله ي كربنی داراي باند تخت می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.نسرین جلالی؛2.بابک ایران دوست آذر؛ ۱۳۹۴، check photnic crystals on the basis of carbon nanotubes, to method a finite difference in the time range، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4869-check-photnic-crystals-on-the-basis-of-carbon-nanotubes,-to-method-a-finite-difference-in-the-time-range

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.نسرین جلالی؛2.بابک ایران دوست آذر؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل