مطالعه آب تراوایی پوشش های اکریلیک حاوی دی اکسید تیتان با استفاده از روش وزن سنجی

چکیده مقاله

در این مطالعه تاثیر غلظت حجمی رنگدانه دی اکسید تیتان بر آب تراوایی پوشش اکریلیک آمید با
،5 ، استفاده از روش وزن سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، پوشرنگ های حاوی 0
00 و 55 درصد حجمی رنگدانه دی اکسیدتیتان آمایش شده با ،55 2/SiO3O2Al تهیه و پس از اعمال
بر زیرآیندهای شیشه ای و پخت در دمای C 550 به مدت 00 دقیقه، فیلم های آزاد آن ها تهیه شد.
0% کلرید سدیم به مدت 000 / سپس برای ارزیابی آب تراوایی پوشش ها، فیلم آزاد آن ها در محلول 5
ساعت غوطه ور گردید و افزایش وزن فیلم ها در فواصل زمانی 500 ساعت با استفاده از یک ترازوی
0 میلی گرم ثبت شد. نتایج آزمایش وزن سنجی نشان داد که با افزایش غلظت / دیجیتالی با دقت 5
حجمی رنگدانه دی اکسیدتیتان انحلال پذیری، ضرایب نفوذ و تراوایی پوشش ها کاهش می یابد.
همچنین اختلاف میان مقادیر انحلال پذیری واقعی و تئوری با افزایش میزان رنگدانه کاهش یافت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عادل باقری ؛نرگس طهماسبی؛ ۱۳۹۳، مطالعه آب تراوایی پوشش های اکریلیک حاوی دی اکسید تیتان با استفاده از روش وزن سنجی، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4934-Studying-the-Water-Permeability-of-Acrylic-Coatings-containing-Titanium-Dioxide-Using-the-Gravimetry-Method

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عادل باقری ؛نرگس طهماسبی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل