تبیین الگوی توسعه اسلامی ایرانی

چکیده مقاله

هدف اصلی در این مقاله تبیین الگوی توسعه اسلامی ایرانی می باشد. برای دست یابی به پیشرفت و ترقی باید در تمامی ابعاد - اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی دارای راهبرهای توسعه باشیم. الگوی اسلامی به عنوان قطب نمای حرکت پیشرفت کشور در مسیر پر پیچ و خم جامعه اسلامی است که در تلاش برای هدایت و راهنمایی مسیر اجتماع از وضع موجود به وضع مطلوب بوده و عامل تعیین کننده ای است که امکان دست یابی به تعالی اسلامی را فراهم می آورد. مبنای اساسی الگوی توسعه اسلامی ایرانی رابط مهم علوم اجتماعی و الگوی توسعه می باشند که منجر به تعالی فرد و جامعه در کمال عبودیت است. مبنای - اصلی برنامه ریزی برای توسعه در ایران قانون اساسی است. که بر اساس ارزش های دینی بوده و محتوی آن مبتنی بر هدف کلی رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی در جهت بروز استعدادها و تجلی ابعاد خداگونگی می باشد. در این مقاله مؤلفه های الگوی توسعه اسلامی ایرانی از نظر امام علی)ع( بررسی شد. برای تدوین الگوی پیشرفت راهکارهایی مانند آسیب شناسی وضع - موجود، آینده پژوهی، تعیین الزامات و بسترهای تحقق الگوی پیشرفت و تجدیدنظر و بازنگری در الگوی طراحی شده با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط عنوان شد. روش بررسی در این مقاله توصیفی تحلیلی با مراجعه اسنادی به منابع کتابخانه ای می - باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.زهرا دیدگاه؛2.سیده شهناز حسینی وردجانی؛ ۱۳۹۴، تبیین الگوی توسعه اسلامی ایرانی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4952-Explaining-of-modeling-extention-Islamic--Iranian

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.زهرا دیدگاه؛2.سیده شهناز حسینی وردجانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل