بررسی اثرات کاهش تعرفه کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط لحاظ نقش چندکارکردی

چکیده مقاله

تولید کالاهای عمومی توسط بخش کشاورزی موضوعی است که توسط صاحبنظران مختلف کاملاً پذیرفته شده است. این در
حالی است که در بسیاری از سیاستگذاریها و تحلیلهای سیاستی صورت گرفته صرفاً به جنبه تولید کالای خصوصی توسط
بخش کشاورزی توجه میشود و کارکرد مهم تولید کالای عمومی مغفول میماند. با توجه به اهمیت بحث چندکارکردی
کشاورزی در تحلیل سیاستها، این مطالعه به بررسی اثر لحاظ چندکارکردی بودن کشاورزی در شبیهسازی اثرات کاهش
تعرفه کشاورزی میپردازد. نتایج شبیهسازی اثرات کاهش تعرفه کشاورزی در شرایط لحاظ نقش چندکارکردی نشان داد که
شیوههای فعلی حمایت از بخش کشاورزی غیر بهینه است و سطح بهینه حمایتها در حالت با و بدون چندکارکردی بخش
کشاورزی با هم متفاوت است. همچنین نتایج شبیهسازی نشان داد که اثرات رفاهی اصلاحات اقتصادی ایران در بخش
کشاورزی در شرایط لحاظ نقش چندکارکردی مثبت خواهد بود. این در شرایطی است که اثرات رفاهی اصلاحات کشاورزی
در شرایط عدم لحاظ نقش چندکارکردی کشاورزی منفی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سعید مهرجو؛زهرا کیانی فیض آباد؛الهام مهرپرور حسینی؛سید ابوالقاسم میرعمادی؛مریم ریاضی؛ ۱۳۹۳، بررسی اثرات کاهش تعرفه کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط لحاظ نقش چندکارکردی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5179-The-effects-on-macroeconomic-variables-in-terms-of-reducing-agricultural-tariffs-Multifunctional-role

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سعید مهرجو؛زهرا کیانی فیض آباد؛الهام مهرپرور حسینی؛سید ابوالقاسم میرعمادی؛مریم ریاضی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل