بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه موردی صنعت فلزات اساسی)

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنعت فلزات اساسی میپردازد. به منظور بررسی این رابطه، متغیرهای قیمت (نفت)، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در  شرکت 91 نظر گرفته شده اند. رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام با استفاده از دادههای  و با بکار گیری مدلهای 9819 تا 9831 حاضر در صنعت فلزات اساسی در بازه زمانی سالهای رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است.   یافتههای پژوهش حاکی  از آن است که بین متغیرهای نرخ ارز و نرخ تسهیلات بانکی با بازده سهام یک رابطه معنی دار و مثبت در صنعت فلزات اساسی وجود دارد. این در حالی است که، بین متغیرهای نرخ تورم و قیمت نفت با بازده سهام یک رابطه رابطه معنادار و منفی در صنعت فلزات اساسی یافت شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه هاشمی فشارکی؛آزاده عسکری انارکی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه موردی صنعت فلزات اساسی)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13422-Investigating-the-Relationship-between-Macroeconomic-Variables-and-Stock-Returns-in-Companies-Accepted-in-Tehran-Stock-Exchange-(Case-Study-of-Basic-Metal-Industries)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه هاشمی فشارکی؛آزاده عسکری انارکی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل