بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در این پژوهش اثر کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. برای سنجش کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 85استفاده شد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 131 زمانی سال های 131 تا 7 جمع آوری شد. همچنین برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون لجستیک 1 استفاده شد. همان گونه که پیش بینی می شد یافته های پژوهش، شواهدی فرآهم کردند که نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با بازده سهام وجود دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد نوروزی ؛ حسین محمد قلی زاده؛مرتضی حیدری؛محمدمظاهری کلاهرودی؛ ۱۳۹۳، بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13401-The-Effect-of-Audit-Quality-on-Stock-Returns-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( محمد نوروزی ؛ حسین محمد قلی زاده؛مرتضی حیدری؛محمدمظاهری کلاهرودی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل