مطالعه اثر کیفیت حسابداری بر تغییر در اندازه ی متغیر های مالی

چکیده مقاله

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر کیفیت حسابداری بر تغییر در اندازهی متغیرهای مالی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور از سه متغیر نوسان پذیری قیمت سهام، درجه نقد شوندگی و نوسانات بازده به عنوان متغیرهای مالی استفاده شده است. همچنین، کیفیت حسابداری از جنبه کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش را 844 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 288 شرکت با کیفیت حسابداری مطلوب و 288 شرکت با کیفیت حسابداری نامطلوب تشکیل میدهد، که در طی سالهای 1844 تا 1832 بررسی شده است. برای آزمون فرضیات به دلیل نرمال نبودن متغیرها، از یومن ویتنی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که نوسانات بازده و نقد شوندگی سهام در شرکتهای با کیفیت حسابداری مطلوب در مقایسه با شرکتهای با کیفیت حسابداری نامطلوب، متفاوت است. اما نوسان پذیری قیمت سهام شرکتهای با کیفیت حسابداری مطلوب در مقایسه با شرکتهای با کیفیت حسابداری نامطلوب، متفاوت نیست

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرهاد شاه ویسی؛آروشا مجیدی پور؛ ۱۳۹۵، مطالعه اثر کیفیت حسابداری بر تغییر در اندازه ی متغیر های مالی، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9626-Effects-of-changes-in-the-size-of-variable-quality-financial-accounting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرهاد شاه ویسی؛آروشا مجیدی پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل