انعکاس موازین حقوق بشر در فضای سایبر و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری

چکیده مقاله

فضای سایبر محیطی غیر ملموس و مجازی در شبکه های بین المللی است که راه های اطلاعاتی را به هم متصم ممی نمایم . این پ ی ه شگفت انگیز که ماحص پیشرفت های علمی و صنعتی قرن بیست و یک است بسیاری از عرصه ها را با تحولی نوین رو به رو ساخته است که با توجه به ماهیت و ویژگمی همایی از جملمه دسترسمی ،سمانع توسمعه و تذییمر پمچیریع پی یم گی و تخصصی بودن و استفاده گسترده از این فضا که به گونه ای تجلی هر چه بیشتر ،زادی بیان و جریمان ،زاد اطلاعمار را موجم ش ه و هم نین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطار ایمن فراه ،وردهع به نوعی در جهت حفظ حمری خصوصمی افمراد گام برداشته است که این سه اص تحت تآثیر این فضا قرار گرفته ان . این مقاله در ص د است ضممن شمناخت ماهیمت فضمای سایبر و ویژگی های ،نع انعکاس این فضا در موازین حقوق بشری مورد بررسی قرار ده . در این فضا از طرق تروریستی ممکمن است اق اماتی انجام گیرد و پیشگیری های تروریس سایبری ارزیابی می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فریبا رحیمی؛2.علی شجاعی فرد؛3.حجت ایزدی؛ ۱۳۹۴، انعکاس موازین حقوق بشر در فضای سایبر و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5895-Reflection-human-rights-in-cyberspace-and-prevent-cyber-terrorism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فریبا رحیمی؛2.علی شجاعی فرد؛3.حجت ایزدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل