تروریسم سایبری و اسناد بین المللی مربوط به آن

چکیده مقاله

پیشرفت تکنولوژی موجب شده تا در عرصۀ فضای مجازی با بهره گیری غیرقانونی از فناوری و ابزارهای الکترونیکی و رایانهه ای در این فضا که موجب ایجاد جرایم سایبری و اعمال تروریستی شده است و از تلاقی این دو فضای مجازی و اعمهال تروریسهتی گونه ای نوپا از اعمال تروریستی تحت عنوان تروریسم سایبری پا به عرصۀ وجود نهاده است که با هدف تهدیدهای امنیت ملهی کشورهای جهان سوم و راهبردهایی علیه این جوامع در عرصۀ بین الملل را فراهم آورده است. از ایهن رو بهه منرهور ملابلهه بها تروریسم سایبری راهکارهای حلوقی که ابتدا قانون گذاری و کلیۀ مسائل راجع به آن و سپس راهکارهای پیشگیری از وقوع آن تشریح می گردد. اسناد بین المللی در رابطه با پیشگیری و سرکوب کلیۀ اشکال تروریسم به خصوص تروریسم سایبری تهدوین و تصویب شده ولیکن این اسناد از منرر آسیب شناختی نه تنها توفیلی در ملابله با این پدیده نداشته بلکه موجب شهکاف ههای موجود در این زمینه شده است؛ و اسناد بین المللی در حوزه تروریسم سایبری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فریبا رحیمی؛2.علی شجاعی فرد؛3.حجت ایزدی؛ ۱۳۹۴، تروریسم سایبری و اسناد بین المللی مربوط به آن، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5894-Cyber-terrorism-and-related-international-instruments

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فریبا رحیمی؛2.علی شجاعی فرد؛3.حجت ایزدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل