بررسی میزان رضامندی زوجیت والدین با محبوبیت،سلامت روان وخلاقیت در فرزندان تیز هوش دبیرستانی

چکیده مقاله

خانواده تنها نهادفطری،طبیعی،بی بدیل و جاودانه انسان است .
هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رضامندی زوجیت والدین با محبوبیت،سلامت روان وخلاقیت در فرزندان تیز هوش
دبیرستانی بود. روش انجام کار در دو گروه والدین و دانش آموزان تیز هوش در سال 2931 ، حجم نمونه 211 نفر والدین و 211 نفر
دانش آموزان تیز هوش که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . در این تحقیق از آزمون رضایت زنا شویی افروز و
سلامت روان scl90) (،مقیاس محبوبیت افروز-اسدی،خلاقیت عابدی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری
همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. نتایج بین دو عامل ،رضایت زناشویی و سلامت روان و خلاقیت دانش آموزان
ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد . والدین راضی از زندگی زناشویی از فرزندان سالم تری و خلاقیت مناسبی
برخوردارند (p<0/05) )1/ وبین محبوبیت مادر و رضایت زناشویی ارتباط معنا داری برخوردار شد ) 10
به نظر می رسد که دانش آموزان دبیرستانی تیز هوشان از نظر سلامت روان و خلاقیت با سایر دانش آموزان متفاوت هستند.شرایط
محیط مطلوب و محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می تواند در این تفاوت ها نقش داشته باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

لیلا ارجمندزاده؛غلامعلی افروز؛زیبا شکور صفت صدیقی؛ناصر امینی؛ ۱۳۹۳، بررسی میزان رضامندی زوجیت والدین با محبوبیت،سلامت روان وخلاقیت در فرزندان تیز هوش دبیرستانی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5963-Parental-satisfaction-with-the-popularity-of-the-parity-check,-mental-health-and-creativity-in-children-witted-high-school

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(لیلا ارجمندزاده؛غلامعلی افروز؛زیبا شکور صفت صدیقی؛ناصر امینی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل