ارزیابی پایداری فرهنگی و محیطی، در مکان یابی شهرهای جدید در ایران

چکیده مقاله

ایجاد شهرهای جدید به منظور پاسخگویی به نیازهایی مانند جذب سرریز جمعیتی، تامین مسکن و بسیاری از عوامل دیگر صورت می گیرد، اما به خاستگاه آنها در فرآیند توسعه پایدار از دیدگاه برنامه ریزی و طرح ریزی محیطی توجهی نمی شود.کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی وآلودگی محیط زیست و برآوردن نیاز استفاده کنندگان،مبحثی به نام توسعه پایدار را به وجود آورده است لذا بررسی آن به عنوان الگویی مناسب برای دستیابی به طرحهای پایدار و مردمی ضروری به نظر میرسد. این مقاله در نظر دارد علاوه بر بررسی این الگوهای پایدار، اصول و ارزشهای تکرارپذیر حاکم بر آنها را به منظور بهکارگیری در فرایند برنامهریزی و عمران شهری شناسایی نماید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که با هدف توسعهی دانش طراحی در محلات و فضاهای مسکونی به منظور ارتقای پایداری با کشف - اصول تکرارپذیر آن در طراحی مسکن ایرانی و از طریق مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میدانی انجام شدهاست. در این مقاله پایداری از سه بعد محیطی، فرهنگی و اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفت و ارزش های حاکم بر آن استخراج شد. نکتهی اساسی در فهم کاربردی بودن ارزشهای استخراج شده میباشد . در نوشتار ذیل به بررسی مهمترین ویژگی های اجتماعی- فرهنگی حاکم بر محلات و نیز خصوصیات کالبدی فضایی آنها پرداخته است. جهت انجام این مهم، شاخص ترین خصوصیات فرهنگی اجتماعی شهرها تحت عناوین جامعه شناسی شهرها، محله، روابط اجتماعی حاکم بر شهرها، اکولوژی شهری و نشانه - های شهری مورد مطالعه قرار گرفته و از سوی دیگر، خصوصیات کالبدی فضایی شهرها در قالب بافت، وسعت و اندازه، شکل، - محدوده و موقعیت، سیمای شهر، و مرکز خدماتی شهر، بررسی شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حمید رضا صارمی؛2.منصوره سادات امینی نژاد؛ ۱۳۹۴، ارزیابی پایداری فرهنگی و محیطی، در مکان یابی شهرهای جدید در ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6094-Cultural-and-environmental-sustainability-assessment,-in-locating-new-towns-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حمید رضا صارمی؛2.منصوره سادات امینی نژاد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل