نئولیبرالیسم اقتصادی با تأکید بر اقتصاد آمریکا

چکیده مقاله

 میباشد که به بررسی اقتصاد آمریکا بر مبنای » نئولیبرالیسم اقتصادی با تأکید بر اقتصاد آمریکا « پژوهش حاضر تحت عنوان رویکرد نئولیبرالیسم می پردازد. چرا که نئولیبرالیسم را میتوان ایدئولوژی در نظر گرفت که جهان را به مثابه مکانی در نظر میگیرد که در آن گسترش تجارت و سرمایهگذاری آزاد یگانه منبع توسعه و شکوفایی اقتصادی است. این نظام سرمایهداری که "بازار" اسم مقدساش است، هیچ مانعی برای خودش نمیشناسد. بر همین اساس اقتصاد کنونی ایالات متحده بر سه محور اصلی کشاورزی دامپروری، صنعت، خدمات و همچنین تجارت بینالمللی تکیه دارد. کشوری با ظرفیت ایالت متحده آمریکا - با بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مبادلات بازرگانی، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی شناخته میشود. همچنین در بحث شاخص بازارهای بورسی، این کشور از وجود سه بازار بورس آمریکا، نزدک و نیویورک بهره فراوان میبرد، که از مهمترین مؤلفهها رونق اقتصادی آمریکا محسوب میشود. نظام سرمایهداری تا به کنون بحرانهای مالی متعددی به خود دیده است، که هرچند یکبار این بحرانها سر باز کرده و آن نظام را با چالشی سخت و دشوار روبه رو ساختهاند. بحرانهای دهه 03 و دهه 03 منجمله بحرانها هستند که با سقوط قیمت سهام شرکتها، رکود و کاهش تجارت و سرمایهگذاری خارجی، بحران مسکن، ورشکستگی شرکتها و مؤسسات مالی و مشکلات عدیدی همراه بودهاند. آموزههای نئولیبرالیسم جدا از رونق اقتصادی آمریکا، مشکلات و ناهنجاریهای فراوانی در بطن جامعه بهوجود آورده است، که نمیشود به راحتی از آنها صرف نظر کرد.  بر همین اساس از جمله متغیرهایی که می توان بر اساس آن به بررسی اقتصاد آمریکا بر مبنای رویکرد نئولیبرالیسمیکه در پژوهش پیش رو به بررسی آن خواهیم پرداخت شامل مواردی چون: نظریهپردازان نئولیبرالیسمی چون فردریش اگوست فون هایک و میلتون فریدمن ، چگونگی بحران مال 8002 ، شاخصه های اقتصاد آمریکا میباشد . اما یافته های پژوهش حاکی از آن است که اقتصاد کنونی ایالات متحده با رفع انواع محدودیتهای فردی و خصوصی توانسته موقعیتهای بزرگی در امور اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... کسب کند و همچنان توانسته قدرت برتر خود را در رقابت با رقبای جهانی خود حفظ کند. دانشمندان و نظریهپردازان معتقداند که هر خیزی یک افتی هم در پی دارد. منظور از بیان این جمله این است، که هرچند امروزه امریکا از همه لحاظ در صدر قرار دارد، ولی روزی خواهد رسید که آمریکا نیز این قدرت جهانی و فرامنطقهای خود را از دست خواهد داد و شاید فقط بتواند همچون روسیه در سطح یک قدرت منطقهای باقی بماند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.کیانوش افشاری؛2.ژدر پیری سارمانلو؛3.فرشاد پیسوره؛ ۱۳۹۴، نئولیبرالیسم اقتصادی با تأکید بر اقتصاد آمریکا، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6254-Economic-neo-liberalism-with-its-emphasis-on-the-economy-of-America

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.کیانوش افشاری؛2.ژدر پیری سارمانلو؛3.فرشاد پیسوره؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل