گیاه پنجه برگ راست) Potentilla recta (گیاه دارویی کمتر شناخته شده

چکیده مقاله

در طول تاریخ بسیاری از بیماریها با داروهای گیاهی درمان شدهاند. امروزه به دلیل افزایش روزافزون باکتریها به ترکیبات ضد میکروبی،
توجه به عصارهی داروهای گیاهی و ترکیبات ضد میکروبی طبیعی جهت درمان عفونتها افزایشیافته است. ایران از لحاا آ و هاوا و
موقعیت جغرافیایی در زمینه رشد گیاهان دارویی یکی از بهترین مناطق جهان محسو می گردد و در گذشته هم منبع تولیاد
و مصرف گیاهان دارویی بوده است . recta Potentilla که از گیاهان بومی منطقه آذربایجان می باشاد تااکنون هایو گوناه
مطالعه ای از نظر ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده و قدرت انتی اکسیدانی و قدرت ضدمیکروبی در کشاور بار روی ایان گیااه
انجام نشده است. براساس مطالعات انجام شده در خصوصیات ضذ میکروبای و انتای اکسایدانی گیااه recta Potentilla باه
اتبات رسید

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حجت آزاد؛تورج مهدی زاده؛شهین زمردی؛ ۱۳۹۴، گیاه پنجه برگ راست) Potentilla recta (گیاه دارویی کمتر شناخته شده، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/678-Claw-leaves-right-)-Potentilla-recta-(-less-well-known-medicinal-plant

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حجت آزاد؛تورج مهدی زاده؛شهین زمردی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل