اثر عصاره الکلی دانه گیاه دارویی اسفرزه بر پایداری ویسکوزیته ماست قالبی

چکیده مقاله

در این تحقیق تأثیر عصاره الکلی دانه اسفرزه در غلظت های مختلف 055 ppm بر ویسکوزیته ماست قالبی در مدت نگهداری 05 روز مورد بررسی قرار گرفت. ماست حاوی غلظت های 00 و 05 روز نگهداری با نمونه شاهد)ماست فاقد ،05 ،0 ، مختلف عصاره الکلی دانه اسفرزه در روزهای 5 عصاره الکلی دانه گیاه اسفرزه( مورد مقایسه قرار گرفت. افزودن عصاره الکلی دانه گیاه دارویی اسفرزه به ماست باعث افزایش ویسکوزیته نمونه های حاوی غلظت های مختلف عصاره الکلی دانه گیاه دارویی اسفرزه نسبت به نمونه شاهد)ماست فاقد عصاره الکلی دانه گیاه دارویی اسفرزه (گردید و بالاترین میزان ویسکوزیته در نمونه حاوی عصاره الکلی دانه گیاه دارویی اسفرزه 0055 ppm ودر روز 05 نگهداری بود. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد که افزودن عصاره دانه اسفرزه در سطح 0055 ppm باعث بهبود ویسکوزیته گردیده و می توان از عصاره دانه اسفرزه جهت بهبود ویژگی های ماست قالبی بهره برد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهه نصوحیان؛جواد کرامت؛محمد گلی؛ ۱۳۹۵، اثر عصاره الکلی دانه گیاه دارویی اسفرزه بر پایداری ویسکوزیته ماست قالبی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6904-The-Effect-of-Medicinal-Plant-Fleawort-Seed-Extract-on-Viscosity-Stability-of-Yogurt-mold

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهه نصوحیان؛جواد کرامت؛محمد گلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل