تاثیر اسید هیومیک و هورمون جیبرلین بر لوبیا چشم بلبلی در شرایط آب و هوایی اهواز

چکیده مقاله

به منظور مطالعه واکنش های مولفه های فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی به اثر محلول پاشی مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین ، آزمایشی در شرایط مزرعه ای در تابستان سال 1394 به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان اهواز اجرا گردید . فاکتور اول شامل هیومیک کلات منیزیم در سه سطح (0 ، 052 و 052 ml.h) و فاکتور دوم نیز شامل هورمون جیبرلین در سه سطح (0 ، 150 و 300 ppm) بود . نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد محلول پاشی با غلظت 052 ml.h هیومیک کلات منیزیم و غلظت 300 ppm جیبرلین باعث افزایش شاخص سطح برگ (LAI) و ماده خشک کل (TDW) شد، و محلول پاشی با غلظت های 052 ml.h هیومیک کلات منیزیم و 150 ppm جیبرلین نیز از لحاظ سرعت رشد محصول ((CGR ، سرعت رشد نسبی ((RGR و سرعت فتوسنتز خالص ((NAR بیشتر بود . نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تیمار مصرف هورمون جیبرلین در افزایش مقادیر مختلف صفات مورد ارزیابی، نسبت به تیمار مصرف هیومیک کلات منیزیم بیشتر بود و کاربرد غلظت 052 ml.h هیومیک کلات منیزیم و 150 ppm جیبرلین تاثیر بهتری بر روی عملکرد و اجزای آن و شاخص های فیزیولوژیکی نسبت به مقادیر بالاتر غلظت از خود نشان دادند .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تاثیر اسید هیومیک و هورمون جیبرلین بر لوبیا چشم بلبلی در شرایط آب و هوایی اهواز، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6880-The-effect-of-humic-acid-and-hormone-gibberellic-acid-on-cowpea-in-Ahvaz-weather-conditions

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل