نقش هورمون ها در روابط آب در گیاهان

چکیده مقاله

گزارشات زیادی درخصوص نقش هورمونها در تنظیم روابط آب در گیاهان ارائه شده است. سیتوکنین از طریق باز نگهداشتن روزنه ها سبب افزایش میزان تعرق می شود و آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و متعاقب آن کاهش میزان تعرق می شود. در میان انواع هورمون ها، هورمون اسید آبسیزیک نقش کلیدی را در وضعیت آب گیاه ایفا می کند و از طریق کدکردن آنزیمها و پروتئینهای درگیر در تحمل به آب از دست دادگی سلولی سبب تنظیم سلولهای روزنه و رشد گیاه می شود. همچنین مشخص شده است که هورمون اسید آبسیزیک نفوذپذیری بافتهای گیاهی را نسبت به آب افزایش می دهد. تغییرات هورمونی اغلب با تغییرات ایجاد شده در رفتار گیاه همبستگی دارد. به عبارت دیگر هورمون ها در این شرایط به عنوان مکمل هایی برای فراهم نمودن زمینه های الزم برای مقاومت به تنش عمل مینمایند. در این مقاله اثرات هورمونهای مختلف در روابط آب در گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، نقش هورمون ها در روابط آب در گیاهان، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4209-The-role-of-hormones-in-water-relations-in-plants

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل