بررسی اثرات فاضلاب شهری در آبیاری زمین های کشاورزی در شهرستان تاکستان

چکیده مقاله

بحران آب از مسائل اساسی مناطق خشک مانند ایران است که به تازگی به دلیل خشکسالی های پی در پی شدت یافته است . بنابراین استفاده از آب های نا متعارف، در مناطقی که آب با کیفیت مناسب در دسترس نیست، رو به فزونی است یکی از این منابع ، پساب شهری است که می تواند نیاز غذایی گیاه را نیز تامین کند و در صورتی که تاثیر منفی بر خاک و آب نداشته باشد، می توان در آبیاری توأم با طرح های بیابان زدایی استفاده شود لذا در این تحقیق اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات خاک در اراضی اطراف شهرستان تاکستان مورد بررسی قرار گرفت . به منظور بررسی این اثرات، نمونه های خاک از دو عمق 0 51 سانتی متر و 51 00 سانتی متر از دو منطقه مطالعاتی شامل منطقه شاهد و منطقه آبیاری شده با - - فاضلاب تصفیه شده در محدوده تصفیه خانه برداشت شد و جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از فاضلاب تصفیه شده باعث کاهش میزان مواد آلی، نسبت جذب سدیم و هدایت الکتریکی خاک نسبت به منطقه شاهد شده است اما میزان آهک، نیتروژن، پتاسیم، فسفر،اسیدیته و فلزات سنگین خاک)نیکل،سرب،روی وکادمیوم( در مناطق تحت تأثیر پساب نسبت به منطقه شاهد افزایش داشته است . استفاده از فاضلاب اثری بر بافت خاک نداشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد طلائیان عراقی؛یوسف رحمانی؛شکوفه مرادی؛ ۱۳۹۵، بررسی اثرات فاضلاب شهری در آبیاری زمین های کشاورزی در شهرستان تاکستان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6898-the-effect-of-municipal-wastewater-in-agricultural-land-irrigation-at-takestan-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد طلائیان عراقی؛یوسف رحمانی؛شکوفه مرادی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل