نقش شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری در توسعه کارآفرینی

چکیده مقاله

به دلیل نقش و اهمیت کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولتها تلاش میکنند با بهرهبرداری از دستاوردهای تحقیقاتی، زمینه توسعه کارآفرینی را در جامعه فراهم سازند. از این رو در طی چند دهه گذشته، پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقهای از توسعه اقتصادی، در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و مشاغل مبتنی بر کارآفرینی، مورد توجه قرار گرفتهاند. این مراکز با حمایت از دانشآموختگان دانشگاهی، کارآفرینان و متخصصانی که منابع لازم برای ورود به عرصه کار و صنعت را در اختیار ندارند، زمینه رشد و توسعه کسب و کار را فراهم میسازند. پارکهای علم و فناوری از طریق تجمیع شرکتهای دانشبنیان و به اشتراکگذاری منابع و خدمات، هزینههای توسعه فناوری را کاهش داده و با ایجاد بستر تعامل و ارتباط سازنده بین متخصصین، محققین، فناوران، فنآفرینان و کارآفرینان، روند توسعه فناوری و اقتصادی کشور را سرعت میبخشند. در این مقاله سعی شده است به بررسی نقش پارکهای علمی در حمایت از کارآفرینان و توسعه کارآفرینی پرداخته شود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، نقش شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری در توسعه کارآفرینی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7021-The-role-of-knowledge-based-companies-based-in-science-and-technology-parks-in-entrepreneurship-development

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل