بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکها بر عملکرد مالی)بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(

چکیده مقاله

خصوصی سازی یکی از مهمترین راههای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه است که در ایران با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 آغاز و
اهدافی در سطح خرد و کلان برای آن پیش بینی گردیده است.علیرغم خصوصی سازی و ورود بانک های دولتی از سال 1388 به بعد در بورس
اوراق بهادار ، تاکنون تحقیقات اندکی در خصوص ارزیابی متغیرهای مالی بانک ها قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته است.
در این مطالعه اثر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بانکها بااستفاده از معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت فروش خالص به داراییها و
نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به فروش خالص در قالب فرضیه ها ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی این موضوع از
اطلاعات سه بانک ملت، تجارت و صادرات استفاده شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است و برای آزمون فرضیه
های پژوهش و مقایسه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی استفاده شده است. ابزار تحلیل داده ها در این پژوهش نرم افزار 21SPSS بوده است.
نتایج تحقیق حاکی از این است که عملکرد بانکها بعد از خصوصی سازی بهبود یافته است. این نتایج می تواند در سیاست گذاری های آینده
مورد توجه قرار گیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

*سودابه بادیزدی؛شهلا سهرابی؛ ۱۳۹۱، بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکها بر عملکرد مالی)بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7082-Private-effect-on-the-financial-performance-of-the-banks)-banks-listed-on-the-stock-exchange-Tehran-Stock-Exchange-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(*سودابه بادیزدی؛شهلا سهرابی؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل