دگردیسی کالبدی و زمان وارگی در محله آخوند قزوین

چکیده مقاله

محله آخوند قزوین از قدیمی ترین محله های شهر قزوین ونقطه اول گ سترش شهر درزمان صفویه بوده.این محله با توجه به کالبد خاص خود و وجود بناهای ارزشممممند در دل خود از جهات مختلف مورد بازبینی قرار گرفته، اما آنچه که در این پژوهش قصد بررسی آن را داریم بررسی چگونگی شکل گیری کالبد های شکل گرفته در طول این بازه زمانی چندصد ساله است.بررسی مفاهیم تاثیر گذاری همچون روح زمانه وتاثیر گذاری اشممخاص و وقاید در شممکل گیری این نوف بافت می باشممد،زمانی که نوف نگرش و بازخورد زمانی و مکانی در یک مقطد زمانی باعث ایجاد یک تحول در یک قسمممت شممهر و یا جریان عکس آن در بازه زمانی مدرن.برر سی روابط و چرایی این مو ضوعات ب سیار قابل تامل ا ست و ذکر آن در موارد م شابه این چنینی یقینا" راهبرد مفیدی برای تصمیمات شهری آینده خواهد بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، دگردیسی کالبدی و زمان وارگی در محله آخوند قزوین، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران .معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7208-And-the-significance-of-physical-metamorphosis-in-mullah-neighborhood-of-Qazvin

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل