مقایسه تطبیقی میزان تاثیر فرهنگ و اقلیم بر روی معماری آرامگاههای مادها و هخامنشیان

چکیده مقاله

مرگ، بیپرواترین و صریحترین سویهی زندگی و یک واقعیتِ مسلم است. به این جهت یکی از مشکلات انسانها همواره این بوده است که مردگانشان را چگونه و کجا دفن کنند. در میان اقوام ایرانی تحت تاثیر عوامل بسیاری همچون آیین، فرهنگ، اقلیم و تاثیرپذیری از سنت کشورهای دیگر، شیوههای تدفین متفاوت بوده است اما آنچه مسلم است تاثیرپذیری زیاد این نوع معماری از آیین آن دوره است. دو دوره مادها و هخامنشیان از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین دورهها بر دوران بعد از خود در معماری آرامگاهی است. در این پژوهش شیوههای مختلف معماری آرامگاهی در این دو دوره مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آنها بر دوره- های بعد از خود و تاثیرپذیریشان از دورههای قبل مورد مطالعه قرار میگیرد. بررسی تطبیقی این دوره نشانگر تداوم و انتقال فرهنگی و معماری است که در دوران پیش از اسلام در مورد معماری آرامگاهی در ایران وجود داشته است. بینش و نگرش ایرانیان در قبل از اسلام در موردتدفین مردگان و همچنین تکریم آنها با ساختن بناهای آرامگاهی تا بدانجا مهم بوده است که در دوران معاصر نیز برداشتی از شیوهی معماری آرامگاهی را مشاهده میکنیم. این پژوهش به روش تاریخی و به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته و ابزار - تحقیق مطالعات کتابخانهای و مشاهدهی میدانی میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.معصومه یاوری کلور؛2.پگاه سادات عقیلی یگانه؛3.سعید توده فلاح؛ ۱۳۹۵، مقایسه تطبیقی میزان تاثیر فرهنگ و اقلیم بر روی معماری آرامگاههای مادها و هخامنشیان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران .معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7268-Compare-the-level-of-cultural-and-geographic-influences-on-architecture-Median-and-Achaemenid-tombs

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.معصومه یاوری کلور؛2.پگاه سادات عقیلی یگانه؛3.سعید توده فلاح؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل