بررسی تطبیقی تعیین داور در قوانین داوری داخلی و بین المللی

چکیده مقاله

در داوری این امکان وجود دارد که طرفین شخص یا اشخاصی که خود صاحب نظرر و بهتررین در مرورد
اختلاف خود می دانند را به عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند . این خود یکی فوایرد
بارز داوری است به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می باشد و بر همرین اسرا طررفین سرعی مری
کنند تا وی را از کلیات اختلاف ، مطلع نمایند . در این صورت بدیهی است که رای صادره توسط وی کاملا
منطبق با واقعیات موضوع اختلاف است و قطعا به عدالت و انصاف هم نزدیکتر است. در ایرن ارتبراا ایرن
مقاله در صدد است تا یک بررسی تطبیقی بین قوانین داوری داخلی که شامل قانون آیین دادرسی مردنی
و قانون داوری تجاری بین المللی و قانون اتاق بازرگانی تهران با قانون اتاق بازرگانی پاریس دربرا تعیرین
داور و یا داوران را ارایه دهد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی تطبیقی تعیین داور در قوانین داوری داخلی و بین المللی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7463-A-comparative-study-of-appointment-of-arbitrator-in-domestic-and-international-arbitration-rules

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل