اثر مقیاس بر جریان هوا آب برروی سرریزهای پلکانی –

چکیده مقاله

مدلسازي بطور کلی هیدرولیک جریان روي سرریزهاي پله اي بدلیل رژیم هماي ملفلمر جریمان و لمدا ل جریان هوا و آب ساده نمی باشد. در این مقاله محاسبات ریاضی اثر مقیاس و سرعت جریان هوا آب بر روي دو سمر ریز پله اي بزرگ انجام شده است. محاسبات جریان بصورت یک بعدي و دو بعدي و بطور جداگانه براي سمرریز پلمه 3 و 61 درجه انجام شده است. نفایج بدست آمده بیانگر اثر قابل لوجه مقیاس بر روي هیدر ولیک / اي با شیب هاي 4جریان هوا آب روي سریزهاي پله اي می باشد. ه جهفی مطالعات در این زمینه منجر به کسب نفایج جدیدي در – ارلباط با اثر مقیاس در جریان هوا آب در ابعاد میکروسکوپی گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

۱۳۹۵، اثر مقیاس بر جریان هوا آب برروی سرریزهای پلکانی –، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7608-Scale-effect-on-water-flow-on-stepped-spillways

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل